ارسال فقط به وسیله پست پیشتاز انجام می شود

بین 5 تا 10 روز کاری بعد از ثبت سفارش، بسته توسط اداره پست به شما تحویل داده خواهد شد.

هزینه ارسال برای سفارش های کمتر از 200 هزار تومان : 12 هزار تومان به وسیله پست پیشتاز

هزینه ارسال برای سفارش های  بیشتر از 200 هزار تومان: ارسال رایگان با پست پیشتاز

ارسال بسته ها به اداره پست در روزهای : 1 شنبه، 2 شنبه، 3 شنبه و 4 شنبه

مشاهده رسید مرسوله های پستی از طریق پیج زیر در اینستاگرام:

@Novinsocks_ersal